منبع : اینجا شیرازه |نر مبارزه با فساد !
برچسب ها : سرجوخه ,ماده ,جبار، ,جبار ,پاسگاه ,بود، ,سرجوخه جبار، ,سرجوخه جبار ,برای‏ سرجوخه ,محکمه فرستاده